Μέθοδος Eκτροφής Σαλιγκαριών

Αναπαραγωγή σαλιγκαριών, γόνος, μάνες, εκτροφή σαλιγκαριών, περίοδος εκτροφής. Δείτε ποιά είναι τα απαραίτητα βήματα για να περάσουμε από το ένα στάδιο στο επόμενο.

Read more...

Μέθοδος Eκτροφής

Οι διαδικασίες μιας ολόκληρης περιόδου εκτροφής για τα δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

Αναπαραγωγή

Η αναπαραγωγή των σαλιγκαριών γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αναπαραγωγής, όπου είναι εφικτή η διατήρηση συγκεκριμένων επιπέδων θερμοκρασίας και υγρασίας. Στον θάλαμο αυτό μπορούμε να έχουμε υπό έλεγχο ολόκληρη τη διαδικασία της αναπαραγωγής, από το ζευγάρωμα των σαλιγκαριών, την απόθεση των αυγών, την περίοδο επώασης και τη συντήρηση των νεογνών μέχρι να μεταφερθούν στους χώρους πάχυνσης, δηλαδή στα εκτροφεία.

Συνολικά, η διαδικασία της αναπαραγωγής διαρκεί περίπου 60 ημέρες. Το σαλιγκάρι κυοφορεί για 15 ημέρες και τα αυγά του χρειάζονται περίπου 30 ημέρες για να επωάσουν.

Η χρήση θαλάμου αναπαραγωγής για την εκτροφή σαλιγκαριών μας επιτρέπει να ελέγχουμε τις παρακάτω βασικές παραμέτρους:

 • Την ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των νεογνών
 • Τον ακριβή αριθμό πληθυσμού που θα αποθέσουμε στα παρτέρια
 • Την ομοιόμορφη, χρονικά, πάχυνση των σαλιγκαριών ανά παρτέρι ή ανά εκτροφείο
 • Τη διευκόλυνση του εκτροφέα κατά τη συγκομιδή, όσον αφορά στη διαλογή των σαλιγκαριών βάσει μεγέθους
 • Την τήρηση του χρόνου πάχυνσης των 150 ημερών

Πάχυνση

Η πάχυνση γίνεται σε ειδικά κατασκευασμένα εκτροφεία σαλιγκαριών. Για την πάχυνση των σαλιγκαριών μας, χρησιμοποιούμε ειδικά διαμορφωμένα διχτυοκήπια. Η διαμόρφωση αυτή, αποσκοπεί στην προσομοίωση του φυσικού περιβάλλοντος του σαλιγκαριού.

Η περίοδος πάχυνσης αποτελεί χρονικά τη μεγαλύτερη διαδικασία για την ολοκλήρωση της συνολικής περιόδου εκτροφής σαλιγκαριών. Διαρκεί 110-150 ημέρες, και ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:

 • Θερμοκρασία: Επιθυμητή μέση θερμοκρασία ημέρας 18-20 οC
 • Υγρασία: Επιθυμητή σχετική υγρασία ατμόσφαιρας εντός του διχτυοκηπίου 85%
 • Φωτοπερίοδος: Επιθυμητή φωτοπερίοδος, άνω των 10 ωρών ημερησίως
 • Τύπος τροφής: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση ειδικής τροφής για σαλιγκάρια
 • Τύπος φωλιάς: Ενδείκνυται ο τύπος ψηλής ξύλινης φωλιάς
 • Διάταξη παρτεριών: Να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται ο υπερπληθυσμός τους
 • Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής: Επηρεάζουν τον καθαρό χρόνο εκτροφής

Η επιλογή της περιόδου κατά την οποία τα σαλιγκάρια θα τοποθετηθούν στους χώρους πάχυνσης (εκτροφεία σαλιγκαριών), γίνεται με βάση το κλίμα της περιοχής στην οποία γίνεται η εκτροφή,  και έτσι, καθορίζεται ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί για να φτάσει το σαλιγκάρι σε εμπορεύσιμο μέγεθος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις περίοδοι κατά τις οποίες μπορεί να γίνει η πάχυνση των σαλιγκαριών:

Μάιος – Σεπτέμβριος
Η περίοδος αυτή ενδείκνυται μόνο για περιοχές που ο χειμώνας είναι πολύ ψυχρός και το καλοκαίρι πολύ ήπιο, χωρίς καύσωνες και μέση θερμοκρασία ημέρας κάτω από 25 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συνεχόμενη εκτροφή για περίπου 115 ημέρες και τα σαλιγκάρια δεν περνούν ούτε από φάση χειμερίας νάρκης αλλά ούτε και θερινού λήθαργου.

Μάρτιος – Νοέμβριος
Αυτή είναι η δυσκολότερη περίοδος για εκτροφή και ενδείκνυται για περιοχές στις οποίες το καλοκαίρι είναι ζεστό αλλά χωρίς μεγάλους καύσωνες και το υπόλοιπο έτος πολύ ήπιο. Σε αυτή την περίπτωση τα σαλιγκάρια θα περάσουν στη φάση του θερινού λήθαργου κατά το τέλος Ιουνίου και θα επανέλθουν περίπου στο τέλος Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα τρέφονται και συνεπώς δεν θα αναπτύσσονται. Η πάχυνση συνολικά διαρκεί περίπου 150 καθαρές ημέρες εκτροφής.

Σεπτέμβριος – Μάιος
Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη περίοδος εκτροφής σαλιγκαριών για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας που έχει αναπτυχθεί η σαλιγκαροτροφία. Στην περίπτωση αυτή, τα σαλιγκάρια αναπτύσσονται από τον Σεπτέμβριο έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Με την έλευση του χειμώνα θα πέσουν σε νάρκη, και θα συνεχίσουν την ανάπτυξή τους από τον Μάρτιο έως περίπου τον Μάιο. Και σε αυτή την περίοδο ο καθαρός χρόνος εκτροφής δεν θα ξεπεράσει τις 150 ημέρες, και εξαρτάται πάντα από τις μεταβολές του καιρού.

Στέγνωμα

Η διαδικασία του στεγνώματος είναι το τελικό στάδιο πριν τη διάθεση των σαλιγκαριών. Αυτή η διαδικασία μας παρέχει δύο σημαντικά οφέλη:

 • Την διάθεση «καθαρών» σαλιγκαριών
 • Τη δυνατότητα να αποθηκευτούν νωπά, έως και 5 μήνες

Για να μπορούμε να διαθέσουμε τα σαλιγκάρια μας νωπά, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι είναι σε κατάσταση νάρκης και ότι έχουν φτιάξει ένα γερό και ανθεκτικό επίφραγμα. Αυτά επιτυγχάνονται σε συνθήκες ξηρασίας μέσα από τη διαδικασία του στεγνώματος. Έτσι, πριν θανατωθούν (κατά το μαγείρεμα), θα έχουν αποβάλλει όλα τους τα περιττώματα και δεν θα χρειάζεται να περάσουν από τη διαδικασία που έκαναν παλιά οι νοικοκυρές με αλεύρι και αλάτι. Επίσης, η κατάσταση νάρκης στην οποία βρίσκονται τα σαλιγκάρια, βοηθά έτσι ώστε η θανάτωσή τους να μην αποτελεί μια βίαιη διαδικασία και αυτό είναι εμφανές από την μαλακή, αφράτη σάρκα τους.